Yürüyen merdiven sistemi temelde iki farklı tipte tasarlanır.

Yürüyen merdivenler, insanların güvenli transferi için tasarlanmış makinelerdir. Yük taşınması uygun değildir.

Yürüyen merdivenler genel olarak AVM’ lerde kullanılır gibi gözükse de, insan taşımacılığının olduğu her katlı mimaride kullanılabilir. Asansör gibi kapalı bir kuyu gerektirmez. Yüksek trafik hesaplı yapılarda maliyeti asansöre göre daha azdır. Bu oranda transfer süreleri de daha kısadır.